Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Brann og feiing
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Brann og feiing

Brannmann


Mål: Beredskapsavdeling ved brann og ulykker - Drive brannforebyggende arbeid

 

Organisering
Meldal Brannvesen består av to avdelinger, en beredskapsavdeling og en forebyggende avdeling.

Berdskapsavdeling
Beredskapsavdelingen består av 4 brannbefal og 17 deltidsbrannmenn.

Forebyggende avdeling
Mål:
Arbeide for at antall branner og branntilløp i Meldal holdes på et lavest mulig nivå.

Ny forskrift om brannforebygging 
1. januar 2016 trådte forskrift om brannforebygging i kraft, og erstattet forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 2002, denne forskriften er noe forandret fra den tidligere og krever en annen måte og utføre feiing og tilsyn på.

I den nye forskriften er frekvenskravene både for feiing og tilsyn fjernet og erstattet av bestemmelser som forplikter kommunen til å gjøre en lokal vurdering av risiko og sårbarhet, planlegge og gjennomføre egnede tiltak og evaluere tiltakene.

Nå får du besøk av feieren også på hytta og i fritidsboligen.

Les mer her....

Noen spørsmål og svar om feiing på fritidseiendommer. 

 

Ansvarlig
Ove Smedplass Brannsjef
Tlf.: 72 49 51 00 
Mob. 908 32 290

Thomas Vuttudal
Feier 
Mob. 46 88 62 90

Teknisk vakt / Beredskap 
Tlf. 908 22 911

 

 

 

Lenker

Brannvern:
- feiing/tilsyn
  i boliger
 
- forebyggende  
  virksomhet

- teknisk vakt

Priser

Forskrift om brannforebygging

Eksterne Lenker
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag