Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Vei og gatelys
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Vei og gatelys

Vei

 

Veg  

Kommunale veger administreres av sektor for Landbruk og tekniske tjenester, som har tilholdssted i Meldal Rådhus, og kan nås på tlf. 72 49 51 00.

Avkjørsel                               
Dersom det skal anlegges ny avkjørsel fra offentlig vei eller eksisterende avkjørsel for utvidet eller endret bruk, må det sendes søknad om dette til Meldal kommune. For avkjørsle til kommunal vei behandles søknaden av Meldal kommune. Behandlingstid ca. 4 uker. For avkjørsel til riks- eller fylkesvei videresendes søknaden til Statens vegvesen.

Huseier som gis bygge-/avkjørselstilatelse har ansvar for at avkjørselen blir bygget i samsvar med gjeldende retningslinjer. Gjennom avkjørsel skal det normalt legges stikkrenne med dimensjon ø 200 mm eller større etter behov.

Kommunale veger                          I Meldal er det totalt 16 tilførsels-/gjennomkjøringsveier på totalt ca. 26 km og ca. 14 km internveier, totalt ca. 40 km vei.
Tlf. 72 49 51 00

Kommunen har vedlikeholdsansvar for disse veiene.

Snøbrøyting/vintervedlikehold    Henvendelser om brøyting eller sandstrøing rettes til seksjon Drift på tlf. 72 49 51 00. Utenom kontortid og helgedager varsles det via vakttelefon 908 22 911.

Brøyting og sandstrøing langs fylkesveien inkl. gang- og sykkelveier, er Statens vegvesens ansvar.


Ansvarlig
Ola Wold 
Seksjonsleder drift   

Kontaktpersoner kommunale veger   

Ole Andreas Opphaug 
Tlf. 72 49 51 17 
Mob. 476 30 223 


Lenker
Statens Vegvesen

Tjenestebeskrivelse komm. veier, plasser og gatelys

Trafikksikkerhetsplan
2013-2017

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag