Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Tilskuddsordninger - Søknad om driftsstøtte -kultur og fritid
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Meldal kommune

Kvamsveien 2

Meldal

Søknad nr:

 

Fylles ut av kommunen

 

 

 

Søknad om driftsstøtte for kultur- og fritidsorganisasjoner

 

Søker (navn på lag/organisasjon)

 

Adresse:

 

Leder:

 

Tlf. arbeid

 

Tlf. privat

 

Adresse:

 

E-post adresse

 

 

 

 

 

Tilskuddet sendes til:

Kasserer:

 

Postgiro:

 

Adresse:

 

Bnakgiro:

 

 

 

 

Antall medlemmer i laget:

Medlemskontingent:

Under 19 år:

 

Barn kr.

 

Over 19 år:

 

Voksne kr.

 

Totalt:

 

 

 

Med bakgrunn i budsjettoppsett satt opp på side 2 av dette skjemaet søkes Meldal kommune om

tilskudd til drift på kr.:___________________          

 

 

Sted:

 

Dato:

 

 

Underskrift

 

 

 

Lag og organisasjoner som er medlem av Norges idrettsforbund skal søke på eget skjema


Meldal kommune

Kvamsveien 2

7336 Meldal

 

 

Budsjett for året:

 

Utgifter

Kr.:

Inntekter:

Kr.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søker Meldal kommune (overføres til framsiden)

 

Totalt:

 

Totalt kr.:

 

 

Oversikt over den aktivitet laget planlegger:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding og regnskap for foregående år må legges ved søknaden.

Søknader som mangler dette sendes i retur, og vil ikke bli behandlet.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag