Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Skjenkebevilling ambulerende
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Meldal Kommune

Kvamsveien 2

7336 Meldal                                        Søknad om skjenkebevilling

                                                            Ambulerende/leilighetsvis

 

 

 

Søknaden gjelder:

 

Ambulerende skjenkebevilling (jfr. al. § 4-5)  Deltagere i sluttet selskap og for en bestemt anledning

 

Leilighetsvis (sesongbetont) (jfr al. § 1-6)     Skjenking en bestemt del av året  og/eller en bestemt anledning

           

1. Bevillingssøker:

Firma/organisasjon
Organisasjonsnr.

 

 

Adresse
Telefon

 

 

Postnr. / Poststed
Telefaks

 

 

Skjenkeansvarlig (må være over 20 år)
Fødselsnr. (11 siffer)

 

 

E-post
Direktetelefon/mobil

 

 

 

2. Skjenkestedet

Stedets navn
Organisasjonsnr.

 

 

Stedsadresse
Telefon

 

 

Postnr. / Poststed
Telefaks

 

 

Eier / utleiers navn
Fødselsnr. (11 siffer)

 

 

Adresse
Telefon

 

 

Postnr. / Poststed
Telefaks

 

 

 

3. Ønsket skjenking

 

Øl og ”rusbrus” (under 4,76% vol.)

Fra kl. 
Til kl.

 

 

 

 

Øl og ”rusbrus” (over 4,76% vol.)

Fra kl. 
Til kl.

 

 

 

 

Vin

Fra kl. 
Til kl.

 

 

 

 

Brennevin

Fra kl. 
Til kl.

 

 

 

 

 

 

 

4.Opplysninger om arrangementet

 

 

 

Ambulerende

Dato
Forventet ant. personer

 

 

 

 

 

Leilighetsvis

Dato /periode

 

 

 

 

Type arrangement, for eksempel julebord,avslutning, avkreves betaling etc.

(Beskriv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bekreftelse og underskrift

 

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg herved til å besørge at bestemmelsene i
alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt

Sted dato
Bevillingssøkers underskrift ev. firmastempel

 

 

 

 

Søknaden må være kommunen i hende i god tid før arrangementet.

Ufullstendige søknader blir returnert.

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag