Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Psykisk helsearbeid
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Psykisk helsearbeid

Blomst


Mål: Å gi induviduelle tilpassede og forebyggende tilbud til mennesker med psykiske lidelser og kriser i Meldal kommune. Dette betyr informasjonsarbeid, utøvende og forebyggende virksomhet.

 

Psykisk helsearbeid er tilknyttet Hjelpetjenesten i Meldal.

I handlingsplan for Meldal står det bl.a.: 'Skal satsningen på tjenestetilbudet innen psykiatri ha verdi, må arbeidssituasjonen ha en karakter hvor bruker og ansatte opplever trygghet, respekt og forutsigbarhet'.

Ta kontakt med psykiatrisk sykepleier for å bestille time på tlf. 72 49 51 77, helst mellom kl. 08.00 - 09.00. Vi informerer om tilbud, oppfølging og avtaler om samarbeid. Den som henvender seg til oss, får et tilbud snarest, senest innen 14 dager.

 

 

 

 

 

Ansvarlig

Unni M. Resell 
Leder Hjelpetjenesten
Tlf. 72 49 48 04

Ansatt
Karin Hjulstad Psykiatrisk sykepleier
Tlf 72 49 51 77

Anne Lise Reberg
Psykiatrisk hjelpepleier 
Tlf 72 49 51 97

Line Fagerli
Sykepleier 
Tlf 72 49 51 54

Håvard Stiklestad
Sykepleier
Tlf. 72 49 51 56

 

Lenker

Tjenestebeskrivelse
Psykisk helsearbeid

Tjenestebeskrivelse
Helsestasjon for ungdom

Senter mot incest og seksuelle overgrep 

Hjelptilhjelp.no - Portal til psykisk helse

Psykiatriplan 2013-2016

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag