Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Pleie og omsorg

Blomst6


Mål: Trygghet for å få hjelp når du trenger den. 

Framtidas helse- og omsorgstjenester

 

Tjenesten fra pleie- og omsorg blir gitt etter "Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester" av 24.06.2011, nr. 30.

Pleie- og omsorgseksjonen har 125 årsverk.

Pleie og omsorg er oppdelt i:
Institusjon                                           Hjemmetjenesten
 

Meldal Helsetun  

Hjemmetjenesten

 

Fysioterapi    

Ergoterapi

Kreftsykepleie 

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Regional kreftkoordinator i SIO

Ansvarlig                Ann Lisbeth Tøndel   Sektorsjef                 Tlf. 72495100

Ansvarlig    Meldal Helsetun          Unni M. Resell
Seksjonsleder 
Meldal Helsetun                 Tlf. 72 49 48 04 

 
Ansvarlig         Hjemmetjenesten 
Bente Ratøyen 
Seksjonsleder H
jemmetjenesten1 
Tlf. 72 49 48 55 

Seksjonsleder 
Ole Edward Sandvik
Hjemmetjenesten2 
Tlf. 72 49 48 68

Lenker

Lovdata 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forvaltningsloven

Pleie- og omsorgsplan 

Demensplan 2011-2012

Psykiatriplan 2013-2016

Rehabiliteringsplan 2013-2014 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag