Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Lege
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Lege

Stetoskop

Mål: God tilgjengelighet, kvalitet - forebygging, diagnose og behandling.

Tlf. legekontor: 72 49 51 70     Telefaks: 72 49 51 03

Legevakt: 116 117 / 72 48 01 00 

Meldal legekontor betjenes av fire leger og 1 turnuslege, kontoret er lokalisert i Sentrumsbygget i Meldal sentrum.

Åpningstider 
Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag: 
kl. 08.00 - 15.30

Torsdag: kl. 09.00 - 15.30

Telefontid 
Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag: 
kl. 08.00-11.00 og 12.30-15.00

Torsdag: 
kl. 09.00-11.00 og 12.30-15.00

Betalingsautomat

Betalingssatser 

Diabetessykepleie

Kriseteam i Meldal

Psykisk helsearbeid

Fastlegetelefonen

 

Ansvarlig
Kommunelege 
Hans Bjørnar Hole

Ansatte ved legekontoret

Lenker

Resept-
bestilling over
internett
 

Informasjon vedr. e-post til legekontoret

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag