Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur - Kulturskole
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kulturskole

Note


Mål: Meldal kulturskole skal medvirke til at alle barn og unge gis de beste muligheter til å utvikle sine musiske og kreative evner og anlegg.

Meldal kulturskole                          Meldal kulturskole ble opprettet i 1998, og har i dag om lag 120 elever og 5 ansatte. Skolen har i dag ulike instrumental- og sangtilbud og dans.

Har du lyst til å spille et instrument?      Liker du å synge - og vil gjerne lære mer?

Høres det spennende ut å delta i ei dansegruppe og oppleve forestillinger sammen med over 100 andre barn og unge fra hele kommunen?

Dette, og enda mer kan Meldal kulturskole tilby deg! 

Ordinær søknadsfrist for hovedopptak og suppleringsopptak er 1. juni og 1. desember. Vi tar imot søknader fortløpende også utenom fristene.

Pris for en elevplass i kulturskolen er kr. 2.615,- pr år.

Friplass i Meldal kulturskole 
Friplass er muligheten for elever fra familier med lav inntekt for å få en plass i kulturskolen. Det kan søkes om friplass når husholdningens samlede netto skattbare inntekt ikke overstiger kr 300.000,- (gyldig for 2016, inntektsgrensen fastsettes på nytt i desember hvert år). Inntekten skal bekreftes med siste års ligningsattest og skatteklasse. Ingen elever kan ha mer enn én friplass i kulturskolen.

Søknadsfrister er 15. september for hele skoleåret og 1. februar for vårsemesteret.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Du kan også få mer informasjon ved å kontakte kulturskolen v/ rektor Helge Rolstadås på tlf 72 49 46 16 eller 
e-post kulturskolen@meldal.kommune.no

Retningslinjer

Det lages en årlig søknadsbrosjyre i april/mai som deles ut på skoler, barnehager og er tilgjengelig på servicekontoret og folkebiblioteket. Informasjon om kulturskolens tilbud finnes på www.meldalkulturskole.no

 

Ansvarlig         
Helge Rolstadås         Rektor 
Tlf. 72 49 46 26
Mobil: 959 18 692

Kulturskolens lærere

Aktuelt 

Øvingsplan 
Cool Tour 2015

Besøk oss på facebook

Har du lyst til å bli med i et korps?

Lenker

Tjenestebeskrivelse

Norsk Kulturskoleråd 

Prisliste utleie av lydutstyr og instrumenter

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag