Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Fradeling og oppmåling
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Fradeling og oppmåling

Kart over Meldal

Mål: Meldal kommune skal ha en organisasjon som på en betryggende måte ivaretar kommunens ansvar og myndighet etter plan- og bygningsloven og lov om eigedomsregistrering (matrikkellova).

 

Kart- og oppmåling 
Kart- og oppmålingsavd. holder til i 1. etg. i Meldal Rådhus.
Våre tjenester omfatter:

Tjenestebeskrivelser

 

Ansvarlige
Bjørn Magnar Landrø
Avd. ingeniør
Tlf.: 72 49 51 00

Siri Eithun
Sektorsjef
Tlf. 72 49 51 00 

 

 

 

Lenker
Gebyrer/Priser

Eksterne lenker
Statens Kartverk

Lov om eierseksjoner

Naboloven

Kart

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag