Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Helsestasjon
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Helsestasjon

Barn med ball

Meldal helsestasjon har tilholdssted i Sentrumsbygget, 
2. etg., Meldal sentrum.

Postadresse: 
Meldal helsestasjon, Kvamsveien 2, 7336 Meldal

 

Helsestasjonen er tilknyttet Hjelpetjenesten i Meldal. 
Helsestasjon har jordmor, helsesøster og lege.

Åpningstider               

2. onsdag i hver måned treffes fysioterapeut mellom kl. 08.30-10.00.

Utvidet tilbud om HPV vaksine til jenter født i 1997

Helsestasjontjenesten
Jordmortjenesten

Skolehelsetjenesten

Helsestasjon for ungdom

Fysio- ergoterapi

 
 

 

Leder: 
Unni M. Resell
Tlf. 72 49 48 04

Fagansvarlig helsesøster  Nina Langaas Jordet 
Tlf. 72 49 51 60

Andre ansatte 
Linda Drugli Hervik
Helsesøster                Tlf. 72 49 51 61

Anne Guri Fritzon 
Helsesøster                Tlf. 72 49 51 59

Inger Kristin Sandvik 
Jordmor 
Tlf. 72 49 51 68 

Åse Storås    Sekretær 
Tlf. 72 49 51 62

 

 

 

Lenker 
Barnekontroll

Skolehelsetjeneste

Vaksine (influensa m.m.)

Sorg/omsorg

Helsestasjon for ungdom

Småbarnstreff

Senter mot incest og seksuelle overgrep

TIGRIS Meldal 
(Tidlig Intervensjon i forhold til rus-middelbruk rundt GRaviditet og I Småbarnsperioden)

Amathea 
Uplanlagt gravid? Gratis veiledning

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag