Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - SA - Servicekontor - Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING AMBULERENDE/LEILIGHETSVIS

Beskrivelse:

Ambulerende bevillinger kan gis for øl, vin og brennevin. Ambulerende bevilling gis bare til sluttede selskaper. Med 'sluttede selskap' menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer som samles for et bestemt formål, i et bestemt lokale.    

Bevilling er bare nødvendig der det skjenkes alkohol mot vederlag. Skal du f.eks. arrangere en bursdagsfest i leide lokaler, trenger du ikke skjenkebevilling (fordi det ikke skjenkes mot vederlag). 

Kommunestyret har opprettet to ambulerende bevillinger, som først i forbindelse med den aktuelle bruk kobles til person og lokale.   

Det er bevillinghavers plikt og ansvar å sette seg inn i de gjeldende lover og retningslinjer, og at bevillingen utøves på en forsvarlig måte etter disse.  Bevillingen skal kunne forevises på arrangementet.

Målgruppe:  
Kriterier:  
Pris: kr. 290,- pr søknad fra 1. januar 2014
Brosjyrer o.l.:  
Samarbeids-partnere:  
Beslektede tjenester:  
Serviceerklæring:

Vi lover å behandle søknad om ambulerende skjenkebevilling etter gjeldende lover og retningslinjer.

For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden være tilstrekkelig utfylt.             

Gjeldende lov og regelverk:

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Retningslinjer for skjenketider for serveringssteder og salgstider for øl i Meldal kommune.

Generell informasjon vedr. kommunal skjenkebevilling for enkelt anledning og ved bruk av ambulerende skjenkebevilling

Hvordan få tjenesten:

Søknaden må inneholde:beskrivelse av lokalet - type arrangement - dato og tid.

Søknadsskjema: Søknad om skjenkebevilling- Ambulerende / leilighetsvis
Vedlegg:  
Søknadsfrist: Minimum 14. dager før evt. bruk av bevilling.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Delegert
Behandlingstid: 1 uke
Klagemulighet:  
Kontakt: Meldal kommune, Servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Dato opprettet: 13.04.2005
Dato oppdatert: 19.05.2014
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag