Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Meldal barne- og ungdomsskole - Skolesekkprosjektet
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

”Skolesekkprosjektet” - Skap muligheter med Den kulturelle skolesekken

Vi er inne i det siste året i det treårige prosjektet – Skolesekkprosjektet- en statlig satsing på samarbeid mellom kultur og skole. Som skole skal vi samarbeide med bl. a organisasjoner og andre i lokalsamfunnet som arbeider med tiltak for barn og unge.

Prosjektet er et nettverksprosjekt der 16 skolemiljø deltar. Fylkesmannens oppvekst- og kulturavdeling leder prosjektet. Hvert skolemiljø er representert med representanter fra skole, kulturskole og fritidskulturliv/kulturetat. Dette skoleåret har vi ved MULB hatt følgende prosjektgruppe:

Vigdis W. Klungervik,MULB

Tore Rønne, Kulturskolen

Åse Bollingmo, Kulturetat

Anne Mari Svinsaas, Frivillig kulturliv

Bjarne Aspaas, MULB

Liv Bente Resell, MULB

Gjennom nettverkssamlingene får vi inspirasjon og kompetanseheving, som igjen skal prege arbeidet i eget skolemiljø. Vi har egen virksomhetsplan for prosjektet.

I skoleåret 2004/2005 har vi jobbet/jobber vi bl.a. med følgende:

- Musikkspillet Bergtatt

Et samarbeidsprosjekt mellom Anne Mari Svinsaas og Ronny Kjøsen og mellomtrinnet ved Meldal ungdomsskole/Løkken barneskole.

I september startet elever og lærere på mellomtrinnet med intensive øvinger på Bergtatt. Bergtatt er et musikkspill som  Anne Mari Svinsaas og Ronny Kjøsen står bak. Musikkspillet foregår i Gammelgruva og er preget av gammel overtro; tusser og troll, hulder og underjordiske. 65 aktører fra 5.-7. trinn og fire jenter fra 9. trinn jobbet med melodier, sangtekster, replikker og dans. Et kreativt kostymeteam sørget for flotte og virkningsfulle kostymer. I grunnskoleuka, 3. og 4. november, var det forestillinger i Gammelgruva. Elevene har vært svært motiverte hele tiden. Går alt etter planen setter vi opp musikkspillet igjen om tre år.  

- Leseprosjektet ”Les med glede”.

Utgangspunktet for prosjektet er vår kommunale leseutviklingsplan for 1. – 10. klasse, og prosjektets del A omfatter denne planen. I planens del B tar vi for oss forfatterskapet til Ingvald Svinsaas, og gjennom dette ønsker vi å gi barn og unge leseopplevelser. Les mer om dette

- Samarbeid med lokale kunstnere, blant annet har Ronny Kjøsen undervist i musikk ved skolen.

- Dramagruppe som jobber spesielt i skolens 8-ukers prosjektperioder.

- Programmet for kulturell nistepakke.

- Gjennom Kulturell nistepakke får elevene et variert kunst- og kulturtilbud. Vi jobber med å bruk de mulighetene og den kompetansen som finnes i kulturell nistepakke ved god forberedelse og etterarbeid i forbindelse med besøk.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag