Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Meldal barne- og ungdomsskole - Musikalske godbiter på elevkonsert ved MULB
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Musikalske godbiter på elevkonsert ved MuLb.

Som avslutning til vinterferien holdt musikk tilvalgsfag en konsert for resten av ungdomsskolen i musikkrommet. Konsert 17.02 -2

Musikkgruppa ledes av ingen ringere enn Ronny Kjøsen, og gruppas 12 medlemmer fikk virkelig vise fram hva de var god for. Med stor sikkerhet trakterte de slagverk, gitarer og tangentinstrument, for ikke å snakke om alle de gode sangkreftene som stod fram.

For oss som satt i salen var det virkelig en musikalsk opplevelse, og det skal ikke forbause oss om noen av 7.klassingene fikk litt lyst til å velge musikk tilvalgsfag for neste skoleår.

Konsert 17.02 -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gitarist Lasse Dollis og trommeslager Espen Berge i aksjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag