Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Barnehager - Å barnehage
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Å barnehage

Bilde: Å barnehage

Adresse: Stensveien, 7335 Jerpstad 
Tlf. : Avd. Føssa - 476 52 577 / Avd. Resa - 476 48 650 

 

Å barnehage flyttet inn i gamle Å skole i august 2015. Nyoppussede lokaler gir oss rike muligheter for god barnehagedrift framover.

Å barnehage har 36 plasser, fordelt på to avdelinger:

Resa, småbarnsavdelingen, har plass til 9 barn i alderen 1-2 år.

Føssa, storbarnsavdelingen, har plass til 18 barn i alderen 3-5 år.

Dagsrytme

Foreldresamarbeid

Ansvarlig
Anita Lium
Styrer
Tlf.: 72 49 46 60
Mobil: 48092020
 
Personalet

Avd. Føssa 
Tlf. 476 52 577 

Avd. Resa 
Tlf. 476 48 650

Lenker

Søknadsskjema 
2016-2017
 

Søknadsskjema 2017-2018

Vedtekter


 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag