Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Barnehager - Storås barnehage
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Storås barnehage

Storås barnehage

Adresse: Øvermoan 1, 7334 Storås

Tlf.: 72 49 46 90     

Storås barnehage flyttet inn i gamle Storås skole i august 2015.

Den nye barnehagen har stort areal som gir gode muligheter for barns lek og læring.

Barnehagen har 3 avdelinger med til sammen 49 barn (66 plasser) 
Saga: 24 barn i alderen 3-5 år 
Bakeriet: 16 barn i alderen 2-3 år 
Sentralen: 9 barn i alderen 1-2 år

Barnehagen har et stort og variert uteområde, i tillegg til at barnehagens plassering gir oss unike muligheter i nærmiljøet, som f.eks. nærmiljøanlegget, gårdsbruk, gapahuk, Heggøya med ny fotballhall, turstier i skogen og ved elva, og ikke minst Jøngfjellet for lengre turer.

Foreldresamarbeid

Dagsrytme

Ansvarlig 
Marit Grete Lo
Styrer
Tlf.: 72 49 46 90 
Mob. 916 84 392 

Personalet 

Sentralen: 
992 83 396

Bakeriet: 
992 83 397

Saga: 
992 83 398 

Lenker  

Søknadsskjema 
2016-2017

Søknadsskjema 2017-2018

Vedtekter
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag