Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Meldal barne- og ungdomsskole - Gi rom for lesing
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Les med glede

- et leseprosjekt ved Meldal ungdomsskole/Løkken barneskole 2004/2005

”Gi rom for lesing” har gitt oss midler til å starte et spennende prosjekt med lesing i fokus.
Gjennom dette prosjektet vil vi fokusere på følgende:

Hvordan kan vi gi elevene lesekompetanse, slik at de bedre kan mestre de utfordringene de står overfor i fagtekster så vel som i skjønnlitteraturen ?
Hvilken betydning har kjennskap til lokalt forfatterskap og opplevelser i tilknytning til dette for stimulering til leseglede og leselyst?    
Utgangspunktet for prosjektet er vår kommunale leseutviklingsplan for 1. – 10. klasse, og prosjektets del A omfatter denne planen.

Planen omfatter lesestimulerende tiltak på de ulike årstrinn, der bruk av læringsstategier har fått en sentral plass. Det satses spesielt på forebyggende tiltak, og i 2. klasse settes det inn ekstralærer i begynneropplæring hvis elevtallet overstiger 15. Leseferdighet kartlegges jevnlig, og elever som har behov for det får tilbud om lesekurs. Videre samles lærere til pedagogiske forum på ulike årstrinn, der leseutviklingsplanen blir drøftet. Dessuten skal lærere evaluere årsplan i lesing og rapportere til rektor, som igjen rapporterer videre i ledermøte til sektorsjef.

På denne måten håper vi at leseutviklingsplanen skal bli et naturlig arbeidsredskap for lærerne, og at vi på sikt vil gi elevene et bedre grunnlag i lesing.

I planens del B tar vi for oss forfatterskapet til Ingvald Svinsaas, og gjennom dette ønsker vi å gi barn og ungdom leseopplevelser. Bøkene er i stor grad knyttet opp mot den lokale historien og samfunnet her i gamle dager. Vi tar elevene med til de stedene der historien har sprunget ut fra, leser utdrag fra bøkene og prøver på den måten å skape en egen stemning.

I 8. klasse leser vi boka om Mari, en bortsattunge som ble utnyttet av fosterforeldrene. Mari hadde en skolevei på 7 km hver vei, og hun måtte gå denne veien alene både sommer og vinter. Vi tar elevene med til Høydalen og går på ski ned til gamle Løfshus skole, for å kunne oppleve og se noe av hennes liv

 Forfatteren Ingvald Svinsaas døde i 1990, men skolen har et godt samarbeid med hans datter Anne Marie Svinsaas. Hun har et levende forhold til bøkene hans og en enestående måte å formidle på. Anne Mari vil introdusere bøkene på de ulike klassetrinn og fortelle om faren som forfatter. Vi har valgt ut følgende bøker av Ingvald Svinsaas:

1.- 4. klasse:                 ”Martin Ekorn flytter til folk” og ”Laksen Glad”

5. – 7. klasse:               ”Tom i villmarka” og ”På skattleting i Sagadalen” 

8. – 9. klasse:               ”Mari” og ”Gaupe i fjellet”

 

Prosjektet skal etter planen gå over tre år. Over tid vil da elevene ha lest alle seks bøkene og på den måten ha fått god kjennskap til Ingvald Svinsaas’ forfatterskap.

Prosjektledere:             Liv Bente Resell og Marit Dalsegg Tokle

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag