Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Meldal barne- og ungdomsskole - Skoleskyss
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Retningslinjer skoleskyss:

 

Rett til gratis skoleskyss har elever på 1. årstrinn som bor mer enn 2 km fra skolen og elever på 2.-10. årstrinn som bor mer enn 4 km fra skolen.

 

I tillegg har kommunestyret gjort vedtak om sikringskjøring der elever som bor langsmed disse strekningene, og som har rett til gratis skoleskyss:

 

·        fra 70-sone ved Grøtenget og nordover Rv 700

·        fra G/s-vei sør for Å sentrum sørover Rv 700 til kommunegrensa

·        fra Dombu til avkjørsel ved Lium langs Fv 490

·        fra 80-sone ved Moflata og sørover Fv 501

·        fra Kølmoen og sørover Rv 700

·        fra Meldal bru og nordover Rv 701 (1. – 4. klassetrinn)

·        fra Meldal bru til Kølmoen (1. – 4. klassetrinn)

·        fra avkjørsel Kv Berglia og nordover Rv 700

·        fra G/s-vei ved Rupro og nordover Rv 700

·        fra kryss Kv Løkkenbakkan/Fv 486 til Bjørnli

·        fra Storås Trevare og sørover Rv 701, Fv 490 og Kv Losveien

·        fra 50-sone nord for Storås sentrum og nordover Rv 65

·        fra Storås bru og vestover Rv 65 samt Fv 481 mot Laksøybygda

·        fra Åsbakkan(inkl. Åslia) til Storås bru (1. – 4. klassetrinn)

·        fra start 80-sone og vestover Resdalsveien

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag