Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Meldal barne- og ungdomsskole - Åpen dag
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Åpen dag

Torsdag 25. november var det Åpen dag på Meldal ungdomsskole/ Løkken barneskole.Skoledagen starta kl. 13 og ble avsluttet 18.30.

Åpen dag MULB 25.11 -7Det var opplagt til et variert program og det var mange som besøkte skolen denne dagen.

Høydepunktet var da skolen etter et drøyt års jobbing med miljøarbeid fikk overrakt Grønt flagg som bevis på godt arbeid. Ordfører Haugen fikk flagget av representant fra Fylkesmann, Rolv Sverre Fostervold, som deretter gav flagget til skolen v/ rektor. Det var elevrådsrepresentanter i mellomtrinnet som heiste flagget til topps.

Til slutt var det underholdning ved flaggstanga av elever på småskoletrinnet.

Skolen benyttet dagen til å presentere ulike undervisningsformer, det var noe underholdning og salg. Skolens elevbedrifter lagde messestemning i gangene hele dagen.

Vi på skolen har allerede mottatt positive tilbakemeldinger fra arrangementet.

 

Bilder fra Åpen dag

Åpen dag MULB 25.11 -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Åpen dag MULB 25.11 -2

 

 

 

 

 

 

 


Åpen dag MULB 25.11 -3

 

 

 

 

 

 

 


Åpen dag MULB 25.11 -4

 

 

 

 

 

 

 


Åpen dag MULB 25.11 -5

 

 

 

 

 

 

 


Åpen dag MULB 25.11 -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åpen dag MULB 25.11 -8

 

 

 

 

 
 

Åpen dag MULB 25.11 -12


 

 

 

 

 

 
Åpen dag MULB 25.11 -14

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag