Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Meldal barne- og ungdomsskole - MOT
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

MOT i Meldal kommune

Hva er MOT ?

MOT er en ideell stiftelse dannet av toppidrettsutøvere. MOT vil være med å skape varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom slik at mobbing, vold og rusmisbruk reduseres. Dette vil vi gjøre gjennom holdningsskapende arbeid.

Våre kjerneverdier er:  MOT til å si nei.  MOT til å leve.  MOT til å bry seg.

Meldal kommune skrev i mars 2004 ny avtale med MOT. Denne avtalen har en varighet på 3 år og koster kommunen 40.000.-

Hva får vi igjen for denne avtalen ?

MOT utdanner lokale informatører. For tiden er Ungdomsleder Marit Bjerkås kommunens MOT–koordinator, og i tillegg MOT-informatør sammen med Knut Kåre Brøndbo og Kjersti Drugli. Informatørene skal i samarbeid med skolen presentere MOT og MOTs holdninger i 8. 9. og 10. klasse. For å bli sertifisert informatør må man gjennom en firedagers MOT-skolering samt et skoleringsdøgn.

I løpet av året er det flere besøk i hver klasse med varierende timeantall og tema. Vi følger klassene med MOT-opplegg fra 8. – 10. I tillegg til besøkene i klassene avholdes det også MOT-besøk på noen foreldremøter og blant lærerkollegiet.

For uten skolerte informatører har vi Ungdom med MOT (UMM). Elevene på 9. trinn kan søke om å bli Ungdom med MOT og 2-4 søkere blir valgt ut og gjennomfører skolering sammen med MOT-ungdommer i Orkdal. UMMere har MOT-besøk for elever på 7. trinn og har et ekstra ansvar for at disse elevene skal få en god start når de begynner på ungdomsskolen.

Avtalen med MOT har ekspandert og fra å være et skoleopplegg er kommunen nå “Lokalsamfunn med MOT”. Det vil si at MOT sine holdninger og verdier skal være fremtredende i det som skjer i kommunen. Fra 2012 er det opprettet et lokalt MOT-styre og her er Meldal videregående også med siden de er videregående med MOT. I tillegg sitter lokal MOT-leder, Gro Magnhild Brønstad, her sammen med MOT-koordinator, ordfører og rådmann, i tillegg er rektor ved MBUS og LVMS med i styret. Styret er viktig for å styre MOT-satsinga i kommunen og kontinuitet i programmet.

Ungdommer som har vært Ungdom med MOT har mulighet til å engasjere seg videre i MOT gjennom å bli Signalbærere med MOT. Dette gjelder for ungdommer fra 10. trinn og oppover. De er viktige ressurser for MOT og bidrar på arenaer utenfor skolen. For å bli signalbærer må du ha gjennomført signalbærerskolering på MOT-camp i Trondheim. På signalbærerskolering samles ungdommer fra hele landet.

Har du spørsmål eller kommentarer angående MOT er det bare å ta kontakt med kommunens Ungdomsleder på tlf. 72495153 eller mail marit.bjerkas@meldal.kommune.no

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag