Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - SA - Servicekontor - Boligtilskudd til etablering
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Boligtilskudd til etablering
Beskrivelse: Det kan søkes om boligtilskudd til etablering i egen bolig.
Målgruppe: Boligtilskudd er strengt behovsprøvd, der husstandens samlede situasjon og økonomi legges til grunn. Det legges vekt på om husstandens vanskelige situasjon er av mer varig karakter.
Kriterier: Unge i etableringsfasen, funksjonshemmede og økonomisk vanskeligstilte husstander
Pris: Boligtilskudd over kr. 25.000 skal ha pant i boligeiendommen. Det må her beregnes gebyr til tinglysing av pantobligasjon. 
Brosjyrer o.l.: Infomateriell finnes på http://www.husbanken.no/
Samarbeids-partnere:
Husbanken
Beslektede tjenester:
Startlån til etablering
Gjeldende lov og regelverk:
Husbankens regelverk
Hvordan få tjenesten: Søknad sendes til NAV Meldal. Søknaden må være tilstrekkelig utfylt og ha nødvendige vedlegg.
Søknadsskjema: Søknad om boligtilskudd til etablering (Husbankens skjema) 
Vedlegg: Utskrift av siste likning, takstrapport, finansieringsplan etc. 
Søknadsfrist: Søknadene sendes forløpende til NAV Meldal.
Sendes til: NAV Meldal, Kvamsveien 2, 7336 Meldal.
Søknads-behandling:
Søknaden avgjøres av NAV Meldal, normalt gjennom administrativ behandling.
Behandlingstid: 2-4 uker
Klagemulighet: Klage sendes til NAV Meldal, Klagenemnda. Klagefristen er 3 uker fra mottatt melding om vedtak.
Kontakt: NAV Meldal, Kvamsveien 2, 7336 Meldal - 
 tlf. 55 55 33 33
Ansvarlig enhet: NAV Meldal
Dato opprettet: 13.09.2004
Dato oppdatert: 14.07.2015
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag