Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Drift - Teknisk vakt - annen bistand
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Teknisk vakt – annen bistand

Beskrivelse: Utrykning til akutte hendelser ved kommunaltekniske anlegg som vannverk, renseanlegg/avløpsanlegg og veier/stikkrenner. I tillegg omfatter tjenesten bistand til hjemmesykepleien, utrykning til innbrudds-, brann- og heisalarmer og reparasjon av trygghetsalarmer.
Pris: Tjenesten er gratis
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Vakttelefon 908 22 911
Ansvarlig leder: Brannsjef Ove Smedplass
Kontaktperson:

Ove Smedplass, brannsjef 
Odd Harald Ramstad, varabrannsjef

Dato opprettet: 20.09.04
Ajouransvarlig: Ove Smedplass
Dato oppdatert: 06.01.11, 20.02.14, 28.03.17
Servicekontorets ansvar: Informere om tjenesten.
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag