Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Drift - Brannvern - forebyggende virksomhet
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Brannvern - forebyggende virksomhet

Beskrivelse:
  • Tilsyn – særskilte brannobjekter etter brannlovens § 13
  • Lagringstillatelser ilds- og eksplosjonsfarlige varer
  • Godkjenning og tilsyn av fyrverkeriutsalg
  • Bistand til brannteknisk byggesaksbehandling (rådgivning til bygningsmyndighet)
  • Informasjon og veiledning til publikum
Målgruppe: Kommunens innbyggere/næringsliv
Pris: Tjenesten er gratis
Brosjyrer o.l.:

Div. brosjyrematriell er tilgjengelig gratis ved henvendelse.

For skoler og barnehager er det utarbeidet eget materiell som kan skaffes.
Samarbeids-partnere:

I enkelte sammenhenger – Det lokale el.tilsynet (TrønderEnergi), forsikringsselskaper.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Serviceerklæring:

'Vi lover

  • Å arbeide for at tap av helse og materielle verdier holdes på et lavest mulig nivå.
  • Med de midlene vi har til rådighet -spre informasjon på en mest mulig effektiv måte.
  • Å tilfredstille krav fra statlige myndigheter best mulig.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette er vi avhengige av godt samarbeid med flest mulig av kommunens innbyggere.'

'Dersom det er forhold du ikke er fornøyd med, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss.'

Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Meldal brannvesen
Ansvarlig leder: Ove Smedplass
Kontaktperson: Ove Smedplass
Dato opprettet: 010204
Ajouransvarlig: Ove Smedplass
Dato oppdatert: 06.01.11, 28.03.17
Servicekontorets ansvar: Informere om tjenesten. Ta i mot meldinger om eventuelle feil. Hjelp til utfylling av søknader.
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag