Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Drift - Avfall/renovasjon
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Avfall/renovasjon

Beskrivelse:

Husholdninger leverer avfall til renovasjonsselskapet Hamos Forvaltning IKS som henter avfallet i godkjente beholdere en gang hver 14. dag med unntak av papir som hentes en gang hver måned.

Hamos Forvaltning IKS driver også gjenbrukstorg i Meldal (Rundmyra) med åpning onsdager kl. 12.00 - 19.00  og lørdager i partallsuker kl. 09.00 - 14.00, og bistasjoner i tettstedene for levering av glass, metall og klær.

Miljøbuss (Veglo) tar i mot miljøfarlig avfall (malingsrester, batterier osv.) og informerer sjøl om sine besøk på tettstedene i Meldal.

Målgruppe: Innbyggere
Pris: Prisene finnes på nettsidene til Hamos Forvaltning IKS
Samarbeids-partnere: Tjenesten drives av Hamos Forvaltning IKS
Gjeldende lov og regelverk:

Forurensningsloven og sentrale forskrifter.

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Meldal kommune, Sør-Trøndelag §1

 

Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyrer, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun og Rindal kommuner, Sør-Trøndelag
Hvordan få tjenesten: Oppsamlingsutstyr kjøres ut til nye abonnenter, forutsatt at boligen ligger innenfor 'henteområdet'. Fortløpende bestillinger, oppsamlingsutstyr kjøres ut til abonnenten.
Søknadsskjema: Skjema tilgjengelig for nedlasting på nettsidene til Hamos Forvaltning IKS
Sendes til: Hamos Forvaltning IKS, Grønøra, 7300 Orkanger, firmapost@hamos.no
Kontakt: Hamos Forvaltning IKS, tlf. 72 48 37 00
Ansvarlig enhet: Seksjon Drift
Dato opprettet: 010104
Dato oppdatert: 210710, 180412
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag