Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Drift - Brannvern - feiing/tilsyn i boliger
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Brannvern - feiing/tilsyn i boliger

Beskrivelse:

Tjenesten omfatter:

  • Feiing/tilsyn i boliger
  • Informasjon og veiledning til publikum
Målgruppe: Eiere av bygg med skorstein tilknyttet ildsted.
Kriterier: Alle med fyringsanlegg/ildsted knyttet til skorstein skal ha utført feiing/tilsyn.
Pris: Gebyrsatser for feiing/tilsyn
Brosjyrer o.l.: Brosjyre med krav til adkomst/skorstein ol. er utarbeidet og deles ut i forbindelse med varsel om feiing.
Serviceerklæring:

'Vi lover Å utføre feiing av skorsteinløp etter behov (minst hvert 4. år). Med 4 års intervaller inspiserer vi skorsteiner og ildsteder samt generell brannsikkerhet i boligene.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette

  • Må vi ha forskriftsmessig adgang til tak/skorstein med husstige/takstige.
  • Husstige reises av huseier. (Vi gir assistanse om vi får beskjed.)
  • Få adgang til boligene for tilsyn.'

'Dersom det er forhold du ikke er fornøyd med, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Eget kvitteringssystem for melding om eventuelle mangler ved tjenesten.'

Hvordan få tjenesten:

Alle bygg som er registrert for kommunale avgifter dekkes av ordningen. Hyppigheten for feiing er behovsrettet.

Det kan søkes om fritak for feiing. Dersom denne blir innvilget, vil det bli krav om plombering av pipa eller fjerning av ildstedet.

Søknadsskjema: Henvendelse pr. brev.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Klagemulighet: Klageinstans er kommunens klagenemnd. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Meldal brannvesen
Ansvarlig leder: Ove Smedplass
Kontaktperson:

Thomas Vuttudal

Dato opprettet: 010104
Ajouransvarlig: Ove Smedplass
Dato oppdatert:  06.01.11, 28.03.17
Servicekontorets ansvar:

Informere om tjenesten. Ta imot meldinger om

eventuelle feil/endringer.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag