Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Drift - Trafikksikkerhetstiltak
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Trafikksikkerhetstiltak

Beskrivelse:

Kommunen foretar årlig en prioritering av trafikksikkehetstiltak med utgangspunkt i vedtatt Trafikksikkerhetsplan, henvendelser fra innbyggere og Statens vegvesen. 

Kommunen har ansvaret for kommunal veg. For riks- og fylkesveger kan det sendes forslag på tiltak til Statens vegvesen. For slike tiltak er det viktig å ha politiske føringer fra kommunens side. Dette øker muligheten for gjennomføring av tiltaket.

Trafikksikkerhetsutvalget foreslår prioriteringer av tiltak overfor hovedutvalget for OHO på bakgrunn av Trafikksikkerhetsplanen og TS-befaring med Statens vegvesen.

Prioritering av ressurser til gjennomføring av tiltak på kommunale veger skjer gjennom budsjettprosessen.
Målgruppe: Alle trafikkanter som ferdes langs vegene i Meldal
Brosjyrer o.l.: Trafikksikkerhetsplan
Samarbeids-partnere: Statens Vegvesen
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Sektor Oppvekst
Dato opprettet:
Ajouransvarlig: Eindride Einum
Dato oppdatert:
Livssituasjon:
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag