Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Drift - Næringsarealer og -lokaler
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Utleie av næringsarealer og - lokaler

Beskrivelse:

Kommunens eier sjøl eller sammen med andre næringsarealer for utleie eller salg. Disse arealene er lokalisert på Løkken, Å og Storås. Arealene er delvis bebygd og delvis ubebygd.
Bruksområdene varierer: industri, forretninger, kontor, pelsdyrdrift.

Næringsarealer:

  • Løkken: Jordhusmoen, Amundmoen
  • Storås: Industriområdet ved Storås sentrum, Granmo fellesområde for pelsdyrdrift
  • Å: Stensmoen

Næringslokaler:

  • Løkken: Meldal Næringssenter (3. etg.)

Private næringsarealer og -lokaler er også tilgjengelig.

Målgruppe: Næringsvirksomheter
Pris: Etter avtale.
Samarbeids-partnere: Næringshagen i Orkdalsregionen
Hvordan få tjenesten: Forespørsler rettes til kommunen.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Administrativ behandling fortløpende.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Seksjon Drift
Ajouransvarlig:  
Dato oppdatert: 19.08.15
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag