Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Drift - Boligutleie
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Boligutleie

Beskrivelse: Kommunen har boliger til utleie på Løkken, i Meldal sentrum, Storås og på Å.
Målgruppe: Målgruppen er vanskeligstilte i kommunen.
Brosjyrer o.l.: Boligsosial handlingsplan
Beslektede tjenester:  
Gjeldende lov og regelverk:

 

Lov om sosiale tjenester

Husleieloven

Hvordan få tjenesten:

Målsettingen med boligene er å dekke kommunens behov for å kunne tilby:

Søknad sendes via felles søknadsskjema. Kriterier for tildeling er nærmere beskrevet her.

Søknadsskjema: Søknad om bolig
Sendes til: Meldal kommune, Boligkontoret, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknad om bolig behandles av seksjon Drift, og tildeling skjer i samråd med andre fagetater: boligkontoret.
Behandlingstid: Boligkontoret har møte 1 g/mnd, og evt. tildeling skjer da fortløpende.
Klagemulighet: Vedtak kan påklages. Opplysninger om dette er nærmere beskrevet i utsendte vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Seksjon Drift / Seksjon Helse
Dato opprettet: 010104
Dato oppdatert:  24.01.14, 27.09.16, 30.01.17, 03.02.17
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag