Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Etablerer- og bedriftsveiledning
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Etablerer- og bedriftsveiledning

Beskrivelse: Næringshagen i Orkdalsregionen kan bistå med veiledning for de som ønsker å etablere egen bedrift eller som ønsker å videreutvikle bedriften sin.
Målgruppe: Etablerere og bedriftseiere
Pris: Se www.orkdalsreginoen.com
Samarbeids-partnere: Næringshagen i Orkdalsregionen
Beslektede tjenester Søknad om  lån/tilskott fra næringsfondet
Bygdeutviklingsmidler
Sendes til:

Næringshagen i Orkdalsregionen, Grønøra Næringspark, 7300 Orkanger

Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no

Kontakt: Næringshagen i Orkdalsregionen, tlf. 932 03 600, e-post: post@orkdalsregionen.no 
Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00, e-post: postmottak@meldal.kommune.no
Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag