Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Meldal Bygdemuseum
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Meldal Bygdemuseum

Beskrivelse:

Meldal bygdemuseum er et friluftsmuseum med om lag 20 godt bevarte bygninger med nydelig interiør, bl.a. ei trønderlån, en husmannsplass fra ca. 1910, ei årestuggu og seterhus. Museet viser bygdas byggeskikk, boforhold og driftsmåter fra 1600-tallet fram til første verdenskrig. Museet ligger i Meldal sentrum, eies av Meldal kommune.

   
Målgruppe: Alle
   

Åpningstider:

Åpent for bestilling. Omvisning på engelsk og norsk. Sølbergslåna leies ut til selskaper og møter.

   
Serviceerklæring:

Meldal kommune vil legge tilrette for en god drift og forvaltning av museet, til glede for lokalmiljøet og turistnæringa. 

   
Hvordan få tjenesten:
Kontakt Anne Grut
Telefon: 907 55 070 
E-post anne.grut@oi.no
   
Ansvarlig enhet: Sektor oppvekst og kultur
   
Kontaktperson: Sekjonsleder kultur Kari Garberg, tlf. 72495131 / 95164501
Dato opprettet: 14.09.04
Ajouransvarlig: Kari Garberg
Dato oppdatert: 16.07.12, 16.11.12, 27.05.13, 31.08.15, 01.11.16
   
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag