Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - SA - Økonomi - Skatteattest
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Skatteattest

Beskrivelse: Skatteattest utstedes som attest for skyldig skatt og arbeidsgiveravgift. Attesten skal vedlegges anbud og levering av varer og tjenester. Det kan også søkes om attest for MVA. Søknaden videreformidles av servicekontoret/skatteoppkrever til Skattefogden.
Målgruppe: Næringsdrivende
Kriterier: Virksomheten må være hjemmehørende i Meldal
Samarbeids-partnere: Skatt Midt-Norge
Beslektede tjenester: Attest for skyldig MVA
Serviceerklæring:

'Vi lover å utstede attest senest 2 virkedager etter henvendelse'

Hvordan få tjenesten:

Skatteattest utstedes ved henvendelse til servicekontoret/ skatteoppkreveren.

Den som trenger attest, kan velge om han vil henvende seg til Skatteoppkreveren (skatt og arbeidsgiveravgift) eller Skattekontoret (merverdiavgift). Det kontoret som mottar henvendelsen sørger for at skatteyter får tilsendt begge attestene.

Ved henvendelse må organisasjons- eller personnummer oppgis.

Skatteattesten er gyldig i seks måneder.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: 2 virkedager
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Økonomiavdelingen
Dato opprettet: 01.01.04
Dato oppdatert: 13.03.09
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag