Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - SA - Økonomi - Skatt - Betalingsavtale for skyldig skatt
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Skatt - Betalingsavtale for skyldig skatt

Beskrivelse:

Skatt skal som hovedregel betales innen forfall.

Betalingsavtale kan inngås dersom skattyter ikke kan betale til rett tid. Visse betingelser må være oppfylt før betalingsavtale kan inngås. Betalingsavtale kan inngås for skyldig restskatt og forskuddsskatt.
Målgruppe: Skatteytere med skyldig skatt
Kriterier: Forsinkelsesrenter påløper med 9,25 % p.a.
Gjeldende lov og regelverk: Skattebetalingslovens §§ 10 og 15
Hvordan få tjenesten: Søknad sendes skriftlig eller søknadsskjema fylles ut ved personlig frammøte.
Søknadsskjema: Henvendelse til skatteoppkreveren
Sendes til: Meldal kommune, Skatteoppkreveren, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling:  Søknaden vurderes av skatteoppkrever
Behandlingstid: 1 uke
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Økonomiavdelingen
Dato opprettet:  
Dato oppdatert:  
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag