Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - SA - Økonomi - Kontantkasse
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kontantkasse

Beskrivelse: Skattytere og andre skal ha mulighet til å betale skatt og regninger kontant. Innbetalinger skjer i servicekontoret.
Målgruppe: Alle
Gjeldende lov og regelverk: Skattebetalingslovnens § 9-1, jfr. § 2-1, 2. ledd
Hvordan få tjenesten: Kontantinnbetaling av skyldig skatt mottas i servicekontoret. Dersom skattyter ikke selv har nødvendige opplysninger for å kunne registrere innbetalingen, skal servicekontoret kontakte skatteoppkreveren.
Kontanter for salg av bøker o.l. og andre innbetalinger mottas i servicekontoret. Kunden mottar kvittering for innbetalt beløp.
Kassen gjøres opp hver måned.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Skatteoppkreveren, Økonomiavdelingen/Servicekontoret
Dato opprettet:  
Dato oppdatert:  
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag