Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Omsorg og Helse - Helsetunet - Dagopphold
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Dagopphold

Beskrivelse: Tilbudet er bereget på brukere som er eldre hjemmeboende som har behov for sosial kontakt eller annen oppfølgning.  Dagoppholdet tilbys ved Meldal Helsetun.
Kriterier: Søker får tildelt dagopphold når dette ut fra faglige vurderinger er et hensiktsmessig bidrag for å tilfredsstille behov hos bruker.
Pris: Kr 66,- pr. dag inkl. middag og kaffe.  Spises det frokost og/eller kveldsmat, betales ekstra for det.
Samarbeids-partnere: Hjemmetjenesten
Beslektede tjenester: Korttidsopphold
Gjeldende lov og regelverk: Lov om kommunehelsetjenesten §2-1
Hvordan få tjenesten: Ta kontakt med avd.sykepleier i din sone
Søknadsskjema: Søknad om tjenester fra pleie og omsorg
Søknadsfrist: Ingen (fortløpende)
Sendes til: Meldal Helsetun, Grøtavn. 2, 7336 Meldal
Søknads-behandling: Behandles i Inntaksteamet v/Meldal Helsetun som har møte 1 gang pr. uke.
Behandlingstid: Skriftlig vedtak som sendes søkeren i løpet av 1 uke.
Klagemulighet: Klage sendes til den instans i kommunen som har behandlet søknaden.  Dersom klagen ikke blir imøtekommet i kommunen, kan det klages til Fylkeslegen.                    Fremgangsmåte ved klager
Kontakt: Meldal Helsetun/Hjemmetjenesten, Grøtavn. 2, 7336 Meldal
Ansvarlig enhet: Meldal Helsetun
Dato opprettet: 11.08.04
   
Dato oppdatert: 14.12.10
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag