Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Hundehold
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Hundehold

Beskrivelse: Forskrift om hundehold i Meldal kommune ble fastsatt av kommunestyret 26. mai 2011. Det er generell båndtvang i tiden fra 1. april til og med 20. august. I tillegg skal hund holdes forsvarlig sikret på og ved idrettsanlegg, i merkede skiløyper fra de blir preparert. I områder hvor bufe beiter skal hunder som ikke er sauereine være sikret også i perioden 21. august til 25. september. Søknad om dispensasjon fra forskrift eller hundeloven sendes kommunen.
Gjeldende lov og regelverk: Lov om hundehold (hundeloven) 
Forskrift om hundehold i Meldal kommune
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknadsbehandling: Søknaden behandles av Orkla Landbruk
Behandlingstid: Søknadene behandles fortløpende innen 3 uker etter mottat søknad.
Klagemulighet: Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune,  tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten: Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltningstjeneste for Orkdal og Meldal kommuner.
Ansvarlig leder: Odd Lykkja
Avdeling: Orkla Landbruk
Kontaktperson: Odd Lykkja
Dato opprettet: 11.10.13
Dato oppdatert:  
Publiseringsdato: 11.10.13 
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    Æ    Ø    Å    (alle)   
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag